เกี่ยวกับ

Role of semi occlusive ointment in the treatment & prevention in diaper dermatitis

วันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 13:30 - 14:30 น. 

 

กำหนดการประชุม

13.30-14.30 น.  การบรรยาย Role of semi occlusive ointment in the treatment & prevention in diaper dermatitis

บรรยายโดย รศ.พญ.สุชีรา ฉัตรเพริดพราย

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.