เกี่ยวกับ

“Care the skin bring on your goal” ดูแลปัญหาผิว เพื่อเป้าหมายผิวสวย

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 - 11:30 น. 

 

กำหนดการประชุม

09:45 - 10:00 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

10:00 - 10:40 น. บรรยาย "รักษา​แผลจากการติดเชื้อแบคทีเรีย How to repair the skin from superficial bacterial infection"  

โดย ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10:40 - 11:10 น. บรรยาย "ดูแล​ผิวให้สวย​ด้วย​ Azelaic​ acid Care the skin bring on your goal with Azelaic acid"

โดย นพ.วรภัทร ลิ้มสุทธิวันภูมิ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

11:10 - 11:30 น. "เคล็ดลับผิวสุขภาพ​ดี Tips & Tricks for your healthy skin"

โดย นพ.วรภัทร ลิ้มสุทธิวันภูมิ และ ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ

11:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.