เกี่ยวกับ

UP TO DATE: แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในประเทศไทย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:00 - 12:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

11.00-12.00 น.  การบรรยาย UP TO DATE: แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในประเทศไทย

 บรรยายโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล 

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน

หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.