งานประชุมในปี 2567
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
06 ก.ค. 2567(Online) “Orlistat: benefits beyond weight loss” 6 July 2024--
ปิดลงทะเบียน
07 ก.ค. 2567(Online) "Efficacy and Safety of NSAIDs in the Management of Headache" 7 July 2024--
ปิดลงทะเบียน
07 ก.ค. 2567(Online) “Optimizing the Double mechanism topical Anti-Fungal treatment from the medical perspectives to the community practice ” 7 July 2024--
ปิดลงทะเบียน
14 ก.ค. 2567(Online) “แนวทางการดูแลคนไข้มึนงง วิงเวียน สำหรับเภสัชกรชุมชน" 14 July 2024--
ปิดลงทะเบียน
18 ก.ค. 2567(Online) "Updates on Office Syndrome-related Pains: Benefits of Multimodal Pain Management" 18 July 2024--
ปิดลงทะเบียน
02 ส.ค. 2567(Online) "Micronutrients Deficiency in pediatrics: Brain, Block and Boost formulation for Better development"--ลงทะเบียน
03 ส.ค. 2567(Online) "Update Symptomatic Treatment for Rainy Season Diseases" --ลงทะเบียน
17 ส.ค. 2567(Online) “แนวทางการรักษาท้องผูกเรื้อรัง"--ลงทะเบียน
18 ส.ค. 2567(Online) "การจัดการกรดไหลย้อนอย่างถูกวิธี"--ลงทะเบียน
18 ส.ค. 2567(Online) “Selecting the proper treatment for Atopic Dermatitis in community practice with Prebiotics containing formulation”--ลงทะเบียน
01 ก.ย. 2567(Online) “Empowering Pharmacist led Intervention in Real Practice”--ลงทะเบียน
29 ต.ค. - 03 พ.ย. 2567FAPA 2024 Seoul Congress - South Korea (ค่าลงทะเบียน ที่พัก และตั๋วเครื่องบิน)63,04058,165ลงทะเบียน
29 ต.ค. - 02 พ.ย. 2567FAPA 2024 Seoul Congress (30th FAPA Congress) (เฉพาะค่าลงทะเบียน 9,800 บาท ผู้ติดตามและนักศึกษา 4,200 บาท)9,800-ลงทะเบียน