งานประชุมในปี 2564
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
30 ต.ค. 2564(Online) “SEA Probiotic summit: Meet with the Experts”--ลงทะเบียน
31 ต.ค. 2564(Online) “Oral Contraceptive Pill Management in new normal era”--ลงทะเบียน
05 พ.ย. 2564(Online) "Informing the procurement process in real time"--ลงทะเบียน
06 พ.ย. 2564(Online) “Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 3 - What’s next for COVID-19 Treatment and Vaccination”--ลงทะเบียน
07 พ.ย. 2564(Online) “Pharmacy Care ครั้งที่ 4”--ลงทะเบียน
09 พ.ย. 2564(Online) “New Concept of Vitamin D and Health Benefits”--ลงทะเบียน
13 พ.ย. 2564(Online) “Ignite Quality to Safety Matter”--ลงทะเบียน
21 พ.ย. 2564(Online) “รู้ทันอาการเจ็บคอ ก่อนรักษาให้ตรงจุด”--ลงทะเบียน
RERUN (All Pharmacist)
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
07 ม.ค. 2564การดูแลผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังแบบองค์รวม The holistic treatment for chronic constipation patient in drugstore--
ปิดลงทะเบียน
26 ม.ค. 2564การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างยา และการประยุกต์ใช้ Multi-criteria decision analysis (MCDA) ในการคัดเลือกยา--
ปิดลงทะเบียน
07 เม.ย. 2564A Paradigm Shift in Excessive Sleepiness Management--
ปิดลงทะเบียน
29 เม.ย. 2564Allergy Care during the COVID-19 Pandemic--
ปิดลงทะเบียน
04 ก.ค. - 04 ส.ค. 2564Get Ready for COVID-19 Vaccination Roll-out--
ปิดลงทะเบียน