เกี่ยวกับ

11.00-12.00 น.

 

 

การบรรยายเรื่อง Role of Alginate in Thailand GERD guideline 2563

บรรยายโดย นพ.กาจพงศ์ เตชธุวานันท์ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ลงทะเบียน

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.