เกี่ยวกับ

 กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

10:30 - 11:00

ลงทะเบียน 

 

11:00-12:00

Introduce of IBS, Role of Probiotics in IBS

ภก.ผศ.ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา

 

12:00 เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ปิดรับสมัคร วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น.

ลงทะเบียน


 ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งครบตามจำนวนแล้ว

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.