เกี่ยวกับ

“A Holistic Approach for Candidiasis in Pharmacy Community”

เจาะลึกโรคติดเชื้อราแคนดิดา และการเลือกยาพร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง

13 มีนาคม 2564

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

13:00 - 13:30

ลงทะเบียน 

 

13:30-15:00

“A Holistic Approach for Candidiasis in Pharmacy Community” เจาะลึกโรคติดเชื้อราแคนดิดา และการเลือกยาพร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง

รศ.พญ.พลอยทราย  รัตนเขมากร

 

15:00 เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.