เกี่ยวกับ

“Introducing New Wakefulness promoting agent,

a paradigm shift in excessive sleepiness management”

19 มีนาคม 2564

 

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

12:00 - 12:30

ลงทะเบียน 

 

12:30-13:30

Narcolepsy Treatment & Management

อ.พญ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์

 

13:30 - 14:15

Shift work sleep disorder (SWSD)

อ.นพ.อภิชาติ โซ่เงิน

14:15 - 15:30

Excessive daytime sleepiness (EDS) in patients with obstructive sleep apnea (OSA)

อ.นพ.อภิชาติ โซ่เงิน

15:00 เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.