เกี่ยวกับ

(ถ่ายทอดจากต่างประเทศ) เวลาประมาณ 9:20 - 11:30 น.

ปิดลงทะเบียนวันที่ 26/3/64 เวลา 16:00 น.

ลงทะเบียน


ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.