เกี่ยวกับ

 “SEA Probiotic summit: Meet with the Experts

30 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 - 11:00 น.

    

กำหนดการประชุม

10:00 - 10:20 น.      การบรรยาย Diarrhea management and role of Probiotics in diarrhea

และ How to select the right probiotic for diarrhea in children and adults

Speaker: 

Dr. Joseph C. Bocobo

Dr. Natarak Chaijitraruk

Moderator: Enni Lim

10:20 - 11:00 น.     Panel Discussion: Probiotic summit

Speaker: 

Dr. Joseph C. Bocobo

Dr. Natarak Chaijitraruk

Moderator: Enni Lim

11:00 น. เป็นต้นไป      แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.