เกี่ยวกับ

How to Deal with Non-Severe GERD: From Diagnosis to Treatment

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:00 - 12:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

11:00-12:00 น. บรรยาย How to Deal with Non-Severe GERD: From Diagnosis to Treatment

โดย นพ. ศุภกร มะลิขาว อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.