เกี่ยวกับ

“Pharmacy Counselling in COVID Pandemic”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:30 - 12:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

10:15 - 10:30 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และ open remark

10:30 - 11:15 น. บรรยาย "Essential Nutrition for Good Health and Supplement during Pandemic" 

โดย พญ.วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ อายุรศาสตร์ โภชนศาสตร์คลีนิก โรงพยาบาลกรุงเทพ

11:15 - 12:00 น. บรรยาย "New Normal Life with Allergy 2022

โดย พญ.ฉัฐฐิมา เสาวภาคย์ กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลพระรามเก้า

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.