เกี่ยวกับ

“การดูแลรักษาคนไข้โรคตาแห้งในร้านขายยา”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 - 15:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

13:15 - 13:30 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

13:30 - 15:00 น. บรรยาย "การประเมินความรุนแรงของโรคตาแห้ง ในร้านขายยา

โดย รศ.พญ.วิวรรณ ศันสนยุทธ 
Head of Cornea Division, Department of Ophthalmology, Phramongkutklao College of Medicine

15:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.