เกี่ยวกับ

"Update Pharmacy Practice in drugstore"

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 - 15:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

12:45 - 13:00 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

13:00 - 14:00 น. บรรยาย "Advising Patient on Prevention and Management of Sport Pain in Pharmacy"

โดย ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพสิทธิ์ วรปาณิ    แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูก และข้อ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร

14:00 - 15:00 น. บรรยาย "Therapeutic management of respiratory viral infection and the review of multi-benefits in NAC"

โดย รศ. นพ. ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.