เกี่ยวกับ

“Pharmacy Practice”

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

09:45 - 10:00 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

10:00 - 11:00 น. บรรยาย "Multimodal Pain Strategy for Sport Injury 

โดย ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพสิทธิ์ วรปาณิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูก และข้อ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร

11:00 - 12:00 น. บรรยาย "The Management of Urticaria and Itching Skin"

โดย รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตจวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

และ รศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.