เกี่ยวกับ

“Advice & Management of dental pain for community pharmacy”

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 - 11:30 น. 

 

กำหนดการประชุม

09:45 - 10:00 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

10:00 - 11:30 น. บรรยาย "Advice & Management of dental pain for community pharmacy"  

โดย อ.ทพ.นรชัย วงศ์กรเชาวลิต อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

11:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.