เกี่ยวกับ

"24/4 Estrogen Free  & 24/4 Ultra Low dose Oral Contraceptive Counseling technique"

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

09:45 - 10:00 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

10:00 - 12:00 น. บรรยาย "24/4 Estrogen Free  & 24/4 Ultra Low dose Oral Contraceptive Counseling technique"  

โดย ศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

12:00 น. เป็นต้นไป   แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.