เกี่ยวกับ

"โพรไบโอติกทางเลือกในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร และหลักการเลือกใช้ให้ได้ผล"

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:00 - 12:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

11:45 - 11:00 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

11:00 - 12:00 น. บรรยาย "โพรไบโอติกทางเลือกในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร และหลักการเลือกใช้ใ้ห้ได้ผล"  

โดย ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์

 

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผู้รั้งตำแหน่ง นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารประเทศไทย 

 

รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

12:00 น. เป็นต้นไป   แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.