เกี่ยวกับ

"เสริมเกราะป้องกัน รับการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น"

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00 - 15:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

13:45 - 14:00 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

14:00 - 15:00 น. บรรยาย "เสริมเกราะป้องกัน รับการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น"  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช บารุงพืชน์

ประธานชมรมโภชนวิทยามหิดล

ผู้จัดการศูนย์วิจัยโภชนเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย

 15:00 น. เป็นต้นไป   แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.