เกี่ยวกับ

"Healthcare Policy Update, Real Practice Sharing:
Pharmaceutical Procurement Process
"

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 - 15:30 น. 

 

กำหนดการประชุม

13:15 - 13:30 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

13:30 - 14:00 น. บรรยาย "Future Healthcare Policy and potential impact in the pharmaceutical profession" 

 

- Re-introduction of MCDA.

โดย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13:30 - 14:00 น. บรรยาย "Real life MCDA application : International/ Region best practice"

โดย Dr.Anke-Peggy Holtorf  Managing Director at Health Outcomes Strategies GmbH

14:30 - 14:45 น. บรรยาย "MCDA application for government procurement in multi-source products in Thailand"

โดย รศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

14:45 - 15:30 น.  Panel Discussion : Sharing Practices from Hospital perspectives (Past, future and recommendation)

-Pain point (MiT, Innovative, Reimburse price, GPOs)

-Pros & Cons

ร่วมอภิปรายโดย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ภญ.จิตโสมนัส สุพร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต โรงพยาบาลรามาธิบดี

 15:30 น. เป็นต้นไป   แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.