เกี่ยวกับ

Pharmacy Practice Update

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 09:30 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

09:30 - 10:30 น. บรรยาย ภูมิแพ้ก็แพ้เราด้วย H1- affinity Antihistamine

โดย ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ และโรคหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

10:30 - 11:15 น.  บรรยาย รู้ให้ชัด เอาให้ชัวร์…การใช้ยาในการรักษาอาการเวียนหัวและบ้านหมุน

โดย รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

11:15 - 12:00 น. บรรยาย "สูตรสำเร็จการดูแลเรื่องปวด 24-Hr ฉบับเบื้องต้น"

โดย  รศ.ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิรักษ์
อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.