เกี่ยวกับ

"การรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็น superficial bacterial infections และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 11:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

11:00-12:00 น. บรรยาย การรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็น superficial bacterial infections และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม

โดย รศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์

กุมารแพทย์โรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.