เกี่ยวกับ

"Choosing the Symptomatic Treatment for Sore Throat Patients"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 13:00 - 14:00 น.

 

กำหนดการประชุม

13:00-14:00 น. บรรยาย "Choosing the Symptomatic Treatment for Sore Throat Patients"

  โดย อ.นพ. บุญสาม รุ่งภูวภัทร
รองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

14:00 น.          เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.