เกี่ยวกับ

"Better Food & Beyond Drug For Better Life"

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 10:30 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

10:30-11:15 น. บรรยาย "Ginseng and nutritional components for better health"

  โดย  ภก. นินท์ พลเรือง
เภสัชกรสาขาโภชนศาสตร์คลินิก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

11:15 - 12:00 น. บรรยาย "Fexofenadine beyond histamine blockage: 25 years later"

  โดย  ดร.ภก. กิติยศ ยศสมบัติ
คณะเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12:00 น.          เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

ท่านสามารถเลือกเข้าฟังแบบ Online webinar 
หรือแบบ Onsite ณ Centara Grand @Central World 
รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น (first come first serve)

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.