เกี่ยวกับ

"Winter preparation for drug store"

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 10:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

10:00-11:00 น. บรรยาย "Key management of dermatitis in winter : the role of topical corticosteroid"

  โดย  รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ 

 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

11:00 - 12:00 น. บรรยาย "The management of sore throat and cough: Common symptom in winter season"

  โดย  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปารยะ อาศนะเสน

 

ภาควิชาโสด นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

12:00 น.          เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.