เกี่ยวกับ

(ปิดลงทะเบียนวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.  ผู้มีคูปองลงทะเบียนแล้วสามารถนำไปลงทะเบียนหน้างานได้)

 

ปรับตัวอย่างไรไม่ให้ตกเทรนด์ ระบบบริการสาธารณสุขใหม่

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566  ณ ห้องกัญญาลักษณ์ A - B  โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26

9.30-10.30 น.  บรรยาย ผลกระทบของระบบบริการสาธารณสุขใหม่กับอุตสาหกรรมยาและวิชาชีพ

                      โดย   ภญ.ลลนา  เสตสุบรรณ             

                             ภก.คมสัน โสตางกูร

                      ดำเนินรายการ โดย ภก.ดร.อนันต์ชัย  อัศวเมฆิน 

10.45-11.45 น.   บรรยาย “กฎและระเบียบข้อปฎิบัติการเป็นร้านยาดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ”

                     โดย  ภก.ปรีชา  พันธุ์ติเวช

                             ภญ.รศ.สุณี เลิศสินอุดม

13.00-13.30 น.   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

13.30-14.30 น.   บรรยาย “แนวนโยบาย สปสช.สู่การปฎิบัติจริงในร้านยา”

                        โดย ภก.สมพงษ์  อภิรมย์รักษ์ 

                              ภญ.ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์

                              ภญ.ศิวพร ปีเจริญทรัพย์

                             ผศ.นพ.ดร.ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ

14.45-15.45 น.   Panel discussion :

ภาคีเครือข่ายวิชาชีพเสวนา ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับตัว ความร่วมมือระหว่างเภสัชกรและผู้กำหนดนโยบาย และสหสาขาวิชาชีพสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

โดย  ภก.ดร.อนันต์ชัย  อัศวเมฆิน

      ผศ.นพ.ดร.ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ

      ภก.ธีระ  ฉกาจนโรดม

      ภก.ปรีชา  พันธุ์ติเวช

      ภก.สมพงษ์ อภิรมรักษ์

สำหรับผู้ลงทะเบียนด้วยคูปอง กรุณาใส่เลขที่คูปอง (ในช่องคูปอง) 

และแนบภาพถ่ายคูปองในขั้นตอนแจ้งการชำระเงิน (ลิ้งก์อยู่ในอีเมลยืนยันการสำรองที่นั่ง)

สำหรับสมาชิกเภสัชกรรมสมาคมฯ ร่วมประชุมแบบ Online ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเลือกประเภทการลงทะเบียนเป็น     "สมาชิก ภสท. online webinar"

**ท่านที่ประสงค์เข้าฟัง แบบ Online โปรดเลือกประเภทการเข้าร่วมเป็น "Online Webinar"**

Download Attachment


ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

    

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.