เกี่ยวกับ

การประชุมวิชาการของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

"เภสัชก้าวต่อ ถกทางออกบอกลาข้อพิพาท"

วิทยากร

เภสัชกร พิชญภณ  หนุนภักดี

คุณอิทธิโรจน์  กลิ่นบุญ (ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ คุณเทวัญ  อุทัยวัฒน์ (ที่ปรึกษาสำนักกฎหมายไทยลีเกิล)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. รู้จริงถึงประเด็นข้อพิพาทในอุตสาหกรรมยา

2. เสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท 

โดยวิธีการ การระงับข้อพิพาททางเลือกในอุตสาหกรรมยา และเภสัชอุตสาหกรรม

 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.