เกี่ยวกับ

“Knowledge & practice about sunscreen”

วันที่ 19 มีนาคม 2566 11:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

11:00-12:00 น. บรรยาย "Knowledge & practice about sunscreen"

  โดย  นพ.กิตติพงศ์ วันถาวรประเสริฐ  แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

12:00 น.          เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.