เกี่ยวกับ

“Advising denture wearers in pharmacy”

วันที่ 26 มีนาคม 2566 13:00 - 14:00 น.

 

กำหนดการประชุม

13:00-14:00 น. บรรยาย "Advising denture wearers in pharmacy"

  โดย ผศ.ทญ.จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

14:00 น.          เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.