เกี่ยวกับ

“ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผิวไม่พังด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 11:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

11:00-12:00 น. บรรยาย “ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผิวไม่พังด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี”

  โดย ผศ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

12:00 น.          เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.