เกี่ยวกับ

“Pharmacy Forum 2023: Innovative Holistic Care”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 09:30 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

09:30-10:00 น. บรรยาย Pharmaceutics of nasal spray delivery: Consideration points of quality properties

  โดย Asst.Prof.Dr. Varin Titapiwatanakun, Ph.D.

 

Department of Pharmaceutics and Industrial Pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University

 

10:00-10:30 น. บรรยาย Early common cold management: What is the current fit?

  โดย Dr. Kitiyot Yotsombut, Ph.D.

Department of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University

10:30 - 10:45 น.      Q&A (ช่วงที่ 1)

10:45 - 11:15 น.      บรรยาย Diabetic complication care: Peripheral Neuropathy in Focus

  โดย Dr. Ekgaluck Wanothayaroj, MD

Diabetes and Thyroid Center, Theptarin Hospital

11:15 - 11:45 น.      บรรยาย "Pharmacotherapy of neurotropic B Vitamins for peripheral neuropathy in drug store"

โดย Asst. Prof. Dr. Thanompong Sathienluckana

Faculty of Pharmacy, Siam university 

11:45 - 12:00 น.      Q&A (ช่วงที่ 2)

12:00 น.          เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.