เกี่ยวกับ

“แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ สำหรับเภสัชกรชุมชน”

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 13:00 - 14:00 น.

 

กำหนดการประชุม

13:00-14:00 น. บรรยาย “แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ สำหรับเภสัชกรชุมชน”

  โดย  นพ. กุลเทพ รัตนโกวิท
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลวิมุต

 

14:00 น.          แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.