เกี่ยวกับ

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนในร้านยา 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 11:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

 11:00 - 12:00 น. บรรยาย แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนในร้านยา 

โดย ผศ.ภก.ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.