เกี่ยวกับ

“State of Art for Osteoporosis: Role of Calcium and Vitamin D in Musculoskeletal Health”

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 13:30 - 14:30 น.

 

กำหนดการประชุม

13:30 - 14:30 น.     บรรยาย State of Art for Osteoporosis: Role of Calcium and Vitamin D in Musculoskeletal Health”

 

โดย  พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์

ประธานศูนย์ความเป็นเลิศโรคกระดูกพรุน รพ.ตำรวจ

14:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.