เกี่ยวกับ

“ความรู้เรื่องหน้ากากอนามัย และการเลือกใช้หน้ากากให้กับผู้ที่มารับบริการในร้านขายยา สำหรับป้องกันมลภาวะและ PM 2.5”

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 14:00 - 15:00 น.

 

กำหนดการประชุม

14:00 - 15:00 น.     บรรยาย “ความรู้เรื่องหน้ากากอนามัย และการเลือกใช้หน้ากากให้กับผู้ที่มารับบริการในร้านขายยา สำหรับป้องกันมลภาวะและ PM 2.5

โดย รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และอาจารย์ประจําหน่วยวิชาระบบการหายใจ

เวชบําบัดวิกฤตและภูมิแพ้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

15:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.