เกี่ยวกับ

“ความก้าวหน้าของยาชีววัตถุในมิติของเภสัชวิทยาคลินิก และการบริบาลทางเภสัช”

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 08:30 - 17:00 น. 

ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

 

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18/2/67 (ยังไม่ปิดรับสมัคร) 

หากไม่สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์สมาคมได้ โปรด คลิกที่นี่   

(ลงทะเบียนผ่าน google form)

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
กำหนดการประชุม ดาวน์โหลด

 

อัตราค่าลงทะเบียน
1. ประชุมรูปแบบ on-site  คนละ 3,500 บาท     ปิดรับสมัคร 18 ก.พ. 67

2. ประชุมรูปแบบออนไลน์คนละ 1,000 บาท     ปิดรับสมัคร 19 ก.พ. 67

 

 

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.