เกี่ยวกับ

การลงทะเบียนของสมาชิก ภสท.แบบ Online กรุณาเลือกประเภทการลงทะเบียนเป็น "สมาชิก ภสท. Online Webinar"

ท่านที่ประสงค์เข้าฟังแบบ Online โปรดเลือกประเภทการเข้าร่วมเป็น "Online Webinar"

สำหรับผู้ลงทะเบียนด้วยคูปอง

- กรุณาแนบคูปองในขั้นตอนแจ้งการชำระเงิน  โดยใส่จำนวนเงิน 0 บาท

- กรุณาใส่เลขที่คูปอง(ในช่องคูปอง) และแนบภาพถ่ายคูปองในขั้นตอนแจ้งการชำระเงิน (ลิงค์อยู่ในอีเมลยืนยันการสำรองที่นั่ง)ค่าลงทะเบียน

25 มกราคม - 18 เมษายน 2567 สมาชิก ภสท. 700
สมาชิก ภสท. Online Webinar 500
บุคคลทั่วไป 1,000
Online Webinar 600
นักศึกษา 500
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 013-1-13497-3
ชื่อบัญชี : เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การชำระเงิน:

ธนาคารกรุงไทย

  • โอนผ่านบัญชี “ธนาคารกรุงไทย” ถนนศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี "เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
  • เลขที่บัญชี 013-1-13497-3

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : [email protected] เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

    

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.