เกี่ยวกับ

Sorting Out Sore Throats with Effective Symptomatic Treatment: Antibiotics Smart Use

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 11:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

11:00 - 12:00 น. บรรยาย Sorting Out Sore Throats with Effective Symptomatic Treatment: Antibiotics Smart Use

ดย นพ. ธนกฤต หว่านณรงค์ 

อาจารย์แพทย์ ประจำภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.