เกี่ยวกับ

“Obesity Master Class: The future of weight care”

วันที่ 3 มีนาคม 2567 14:00 - 16:00 น.

 

กำหนดการประชุม

14:00 - 16:00 น. บรรยาย “Obesity Master Class: The future of weight care”

โดย อาจารย์สุทธิพันธ์ สุริยะ

เภสัชกร และ ผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ (Pharmacist and Certified Genetic Counselor)

16:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.