เกี่ยวกับ

“หลักการรักษาท้องผูกในเด็กที่เภสัชกรร้านขายยาต้องรู้"

วันที่ 30 มีนาคม 2567 10:00 - 11:00 น.

 

กำหนดการประชุม

10:00 - 11:00 น. บรรยาย “หลักการรักษาท้องผูกในเด็กที่เภสัชกรร้านขายยาต้องรู้"

 

โดย พญ. อมรพรรณ แก่นสาร 

กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช สุขุมวิท

11:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.