เกี่ยวกับ

"Embracing the Current Medical Trends for GERD Treatment"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 11:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

11:00 - 12:00 น. บรรยาย "Embracing the Current Medical Trends for GERD Treatment" 

โดย ผศ.(พิเศษ) พญ. ธันยพร ฉันทโรจนศิริ

งานโรคทางเดินอาหาร กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.