เกี่ยวกับ

“แนวทางการรักษาอาการท้องผูกที่ดื้อต่อการรักษา” 

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 - 11:00 น.

 

กำหนดการประชุม

10:00 - 11:00 น. บรรยาย “Selection of antihistamine in special population: pregnancy, lactation and elderly”

โดย ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

11:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.