เกี่ยวกับ

“หลักการเลือกใช้ยาต้านอุจจาระร่วง สิ่งที่เภสัชกรร้านขายต้องรู้ก่อนเลือกใช้” 

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 - 15:00 น.

 

กำหนดการประชุม

14:00 - 15:00 น. บรรยาย "หลักการเลือกใช้ยาต้านอุจจาระร่วง สิ่งที่เภสัชกรร้านขายต้องรู้ก่อนเลือกใช้"

โดย นพ.ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.