เกี่ยวกับ

“Wound Care for your care: การป้องกันแผลกดทับและการดูแลผู้ป่วยติดเตียง” 

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 09:30 - 10:30 น.

 

กำหนดการประชุม

09:30 - 10:30 น. บรรยาย "Wound Care for your care: การป้องกันแผลกดทับและการดูแลผู้ป่วยติดเตียง"

โดย ผศ.นพ. สรวุฒิ ชูอ่องสกุล
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

10:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.