เกี่ยวกับ

"Choosing The Right Symptom Relief for Sore Throat"

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 - 11:00 น.

 

 

กำหนดการประชุม

10:00 - 11:00 น. บรรยาย "Choosing The Right Symptom Relief for Sore Throat"

โดย นพ.สุทธิพล อริยะสถิตย์มั่น 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

11:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.