เกี่ยวกับ

Benefits of Effervescent tablets vitamin preparation: Recent clinical updates OCombined micronutrients (BEReC)”

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 - 15:00 น.

 

กำหนดการประชุม

14:00 - 15:00 น. บรรยาย "Benefits of Effervescent tablets vitamin preparation: Recent clinical updates OCombined micronutrients (BEReC)"

โดย ผศ.ภญ. วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์

ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

15:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.