เกี่ยวกับ

"แนวทางการดูแลคนไข้มึนงง วิงเวียน สำหรับเภสัชกรชุมชน"

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:00 - 11:00 น.

 

กำหนดการประชุม

10:00 - 11:00 น. บรรยาย "แนวทางการดูแลคนไข้มึนงง วิงเวียน สำหรับเภสัชกรชุมชน"

 

โดย นพ.นพดนัย ศิริมหาราช
อายุรแพทย์โรคระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.