เกี่ยวกับ

“Optimizing the Double mechanism topical Anti-Fungal treatment from the medical perspectives to the community practice ”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:00 - 15:00 น.

 

กำหนดการประชุม

14:00 - 15:00 น. บรรยาย “Optimizing the Double mechanism topical Anti-Fungal treatment from the medical perspectives to the community practice  ”

โดย รศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช และ ดร.พ.ญ. จรัสศรี ฬียาพรรณ

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

15:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

 ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งครบตามจำนวนแล้ว

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.