เกี่ยวกับ

"Updates on Office Syndrome-related Pains: Benefits of Multimodal Pain Management"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 - 14:00 น.

 

กำหนดการประชุม

13:00 - 14:00 น. บรรยาย "Updates on Office Syndrome-related Pains: Benefits of Multimodal Pain Management"

 

โดย อ.นพ.ดนัยเทพ ลิ่มสกุล 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.