เกี่ยวกับ

"Update Symptomatic Treatment for Rainy Season Diseases"

วันที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 13:30 - 15:30 น.

 

กำหนดการประชุม

13:30 - 14:30 น. บรรยาย "Healing Properties of Dexpanthenol plus Sea water Nasal Spray"

โดย ผศ.ภก.ดร.กิติยศ ยศสมบัติ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14:30 - 15:30 น. บรรยาย "Sore Throat Management from ENT Perspective"

โดย อ.ภาสกร ถาวรนันท์ แพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

15:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.